Reference

Reference

AQUALAND MORAVIA

2012/2013

VUT – Výstavba objektu FEKT, Technická 10, Brno

Skrývka ornice, HTU, zřízení pilotovací roviny, dovoz materiálu, výstavba inženýrských sítí a konečné terení upravy
Objednatel OHLŽS, 2010/2011

        

Univerzitní kampus Brno Bohunice – zelená etapa

Demolice betonových a panelových ploch, demolice základů budov, výkopy,
zřízení pilotovací roviny, dovoz materiálu, výstavba inženýrských sítí a konečné terení upravy včetně zbudování vozovek a chodníků.
Objednatel OHLŽS, cena cca 20 000 000 Kč, 2008/2009

Záchytná nádrž – suchý poldr Polička

Objednatel: město Polička
Cena cca: 22 000 000 Kč

Prostějov Držovice

Výstavba inženýrských sítí, HTU, včetně vozovek…
Objednatel Pandion, cena cca 8 000 000 Kč, 2008/2009

Zemní práce pro bytové domy Brno Kamechy

objednatel Impera Brno, cena cca 8 000 000 Kč, 2007/2009


Rekonstrukce parku, Újezd u Černé Hory

objednatel obecní úřad Újezd u Černé Hory, cena cca 800 000 Kč, 2008

Výstavba infrastruktury ulice, Újezd u Černé Hory

Zemní práce, inženýrské sítě, dokončení vozovek
objednatel obecní úřad Újezd u Černé Hory, cena cca 3 000 000 Kč, 2007/2009

Část kanalizace v obci Sivice

objednatel Insta Prostějov
cena cca 700 000 Kč, 2008

Odbahnění a rekonstrukce hráze rybníka Rohozná

objednatel DUFESTAV, Brno, Vídeňská, cena cca 2 000 000 Kč, 2003

Výstavba infrastruktury ul.Mánesova, Polička
objednatel DUFESTAV, Brno, Vídeňská, cena cca 11 000 000 Kč, 2003Výstavba kanalizace v obci Lipůvka

objednatel obec Lipůvka, cena cca 500 000 Kč, 2005

Rekonstrukce kanalizace v obci Svinošice

objednatel obec Svinošice, cena cca 700 000 Kč, 2005